За нас

Онлайн тест за определяне на нивото по Английски език

 

        Училища „Планета” съществуват вече 25 години. Организираме езикови курсове за възрастни и деца в райони „Надежда” и „Банкя”, където разполагаме със собствени материално-технически бази.  

 

Кои сме?

         Училища „Планета” са основани през 1994 година в София. Днес, освен провеждането на курсове по чужди езици за ученици и възрастни, те са и център за професионално обучение (ЦПО) към Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) с лиценз: 2004112159.

 

Къде сме?

         Разполагаме със собствени бази в гр.София, кв.”Надежда”, гр.Банкя, както и кабинет в 97-мо СОУ в жк.”Люлин” 5. Също така работим в ОДЗ гр.Банкя и ОДЗ гр.Божурище. Преподаваме на терен във фирми по предварителни договори (минимум 8 души в група).

 

Преподаватели:

Английски език

   Анета Гаврилова

   Десислава Цанкова

   Весела Миткова

   Ева Чочоганова

   Минка Атанасова

Немски език

   Весела Николова

 

Адреси:

1. жк.Надежда, ул.Митрополит Авксентий Велешки №43(партер) – учебен център

2. гр.Банкя, ул.Несебър №2Б - (партер) – учебна зала

3. 97-мо СОУ – кабинет I-ви етаж – директор

4. ОДЗ гр.Банкя

5. ОДЗ гр.Божурище

 

Телефони за контакти:

 (сутрин 9-13 часа) 

0898 20 80 64 - Директор

0896 71 22 25 - Секретар